Samen zingen


vrijdag 2 juni
In onze diensten zingen we geregeld canons of muziek met een simpele tegenstem. Voorafgaand aan de Kabbalat Sjabbat diensten van 2 en 23 juni (om 19:15 uur) gaan we dit onder leiding van Anneloes ter Horst oefenen, zodat we de diensten samen nog mooier kunnen maken. Ook fijn om al zingend vast in de sfeer van de dienst te raken!
... meer info

Kabbalat Shabbat


vrijdag 7 juli
Parasha: Balak
Dienstleiding: rabbijn Tamarah Benima
Chazzanut: Jelle Zijlstra
Derasha: rabbijn Tamarah Benima

Dienst om 20.00 uur in de Uil.

Shacharit


zaterdag 22 juli
Parasha: Mattot-Mass’ei
Derasha: rabbijn Tamarah Benima
Dienstleiding: rabbijn Tamarah Benima
Chazzanut: Anna de Voogt & Yael Peles
Lajeners : Babette Berman en Fred Sprenger.

Dienst om 10:30 uur in de Uil.

Algemene Ledenvergadering + Concert


25 juni
Onmiddellijk na de ALV op zondag 25 juni zal er een zeer speciaal concert plaatsvinden in de Uil gegeven door Professor Deborah Nemko.
... meer info

Het programma voor zondag 25 juni:
12.30 uur entree sjoel voor leden
13.00 uur begin Algemene Ledenvergadering (ALV)
15.30 uur einde ALV / entree sjoel voor concertbezoekers
16.00 uur begin concert
17.15 uur einde concert

sluit

Maandelijkse Tish


14 juli
Geef je op voor de tish van juli via secretariaat@beithachidush.nl en ontvang informatie over de exacte tijd en plaats.

Meditatieve Shacharit Dienst


15 juli
Dienstleiding rabbijn Tamarah Benima
Derasha rabbijn Tamarah Benima
Chazzan rabbijn Tamarah Benima

Deze dienst om 10:30 uur, locatie Amsterdam, AUB email rabbijn@beithachidush.nl