Nieuws

Wisseling van bestuursleden

Een belangrijk moment in december was de wisseling van bestuursleden tijdens de Algemene Ledenvergadering. Daniel Brecher en Alexandra Dawe verlieten het bestuur en José de Kwaadsteniet en Harry Gase kwamen het bestuur versterken.

Steven Kushner is daarnaast herkozen voor een tweede termijn. Daniel heeft de afgelopen roerige jaren heel erg veel werk verzet als voorzitter van BHC, aanvankelijk in een twee-mans bestuur samen met Barbara Swarthout. Alexandra heeft zich de afgelopen drie jaar ingezet voor onder andere de organisatie van Ledor Wador. Daniel en Alexandra worden heel hartelijk bedankt voor al hun inspanningen.

De twee nieuwe bestuursleden zijn intussen begonnen met het verkennen van hun nieuwe werkterrein. Het bestuur bestaat daarmee nu, naast Harry en José, uit Harald van Perlstein, Steven Kushner en Esther van de Vosse. De taken van Daniel als voorzitter zijn overgedragen aan Esther, die voorlopig ook secretaris blijft.

Beit Ha’Chidush accepteert Bitcoin

Beit Ha'Chidush is de enige Joodse Gemeente in de wereld die Bitcoin accepteert!

Beit Ha'Chidush accepteert donaties in Bitcoin cryptovaluta. We doen dit om een betere aansluiting met onze donateurs te hebben, en om onze taak als modern-progressieve joodse gemeente invulling te geven.

Voor zover wij weten is Beit Ha'Chidush de enige Joodse Gemeente in de wereld die Bitcoin accepteert.

Als u wilt een donatie overmaken, dat kan via ons BTC adres: 1GgJeGZSNQWjS95jRJYLFGqa2AWHssygop

Tish

Een keer in de maand hebben we - voor leden en vrienden - Tish bij een van de leden of vrienden thuis. We maken kiddush, eten en drinken, lernen een beetje met de rabbijn, sjmoezen, zingen, bensjen: een feestelijke shabbatviering! In beginsel is er Tish op de tweede vrijdag van de maand. Wil je ook een keer gastvrouw/-heer zijn, en/of een thema aandragen? Geef je op bij .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken).


Oneg
Heb je iets te vieren? Vier het met ons door de oneg na een dienst te sponsoren. Als je mailt naar .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken) dan nemen we contact op om te overleggen wat je wensen zijn.

Over Beit Ha'Chidush

Beit Ha’Chidush Amsterdam synagoge is een onafhankelijke modern-Joodse sjoel voor iedereen met een Joodse achtergrond, zowel van vaders- als van moederszijde.