Nieuws

BHC Pesach

De jaarlijkse Pesach-seder wordt gehouden op 30 maart. Dit is, anders dan we gewend zijn bij Beit Ha'Chidush, op de eerste sederavond in plaats van de tweede. Aanmelden kan via het aanmeldformulier: http://fd2.formdesk.com/beithachidush/Pesach_seder_5778.

De BHC Nieuwe Hagada
verenigt net als Beit Ha’Chidush moderne opvattingen én traditie. Het boek komt in 3 delen:
1) Een kleine Hagada voor kinderen - de eerste in Nederland!
2) Een Hagada voor een Seder van 1½ uur, voor wie een druk bestaan heeft;
3) Een Hagada met veel commentaren en uitleg van verborgen betekenissen.
Voor leden en vrienden € 25,-; niet-leden € 27,50.

Bestel onze boeken via een e-mailbericht aan: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken).

De Reizende Sjoel / Open Diensten / the Travelling Synagogue

Ongeveer een keer per maand wordt er een Open Dienst gehouden ergens in het land, onder leiding van rabbijn Tamarah Benima, met ondersteuning van Alexander de Vries als chazzan. De Open Diensten zijn bedoeld om niet-Joden en Joden voor wie de sjoeldrempel te hoog is, te laten ervaren hoe het is op vrijdagavond in sjoel. Zij geven de mogelijkheid om mee te doen: het zingen van gebeden en liederen in het Hebreeuws, luisteren naar een derasja, het ervaren van berachot en na de dienst nasjen en gezelligheid.

De Open Diensten worden tot nog toe georganiseerd samen met christelijke kerkgemeenschappen, maar ze zouden ook met anderen opgezet kunnen worden. Ze worden gehouden in het hele land.

Opzet van de avond
19.00 inloop met koffie, thee en nasjen
19.30 – 20.30 Kabbalat Sjabbat-dienst
20.30 – 22.00 kiddoesj

Data en plaatsen
16 maart 2018 Ossendrecht

Je kunt tot op het laatste moment beslissen om (mee) te komen, maar het is wel noodzakelijk om je op te geven bij de respectievelijke organisatoren of bij de rabbijn, via .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken).

Ojec-weekend

Een van de ontroerendste vormen van de ontmoeting tussen Joden en Christenen is het zogeheten Ojec-weekend, georganiseerd door het Overlegorgaan Joden & Christenen. Vroeger duurde het van vrijdagavond tot en met zondagmiddag, de laatste jaren van vrijdagavond tot en met zaterdagavond. Samen wordt erev Sjabbat gevierd, op Sjabbatochtend wordt daaraan vorm gegeven en op de dag komt er een thema aan de orde, dat in lezingen en workshops wordt uitgewerkt. Het Ojec-weekend eindigt met een christelijke viering (waar je vrij bent om al dan niet aan mee te doen).

Rabbijn Tamarah Benima werkt mee aan de opzet van het programma en roept iedereen op om te gaan. Dit is belangrijk werk! Voor jezelf, de joodse gemeenschap, de christelijke gemeenschap, Nederland.

Dit jaar is het Ojec-weekend op vrijdagavond 9 maart en zaterdag 10 maart 2018, in Conferentieoord Mennorode in Elspeet. Het belooft een indrukwekkende ervaring te worden. Meer informatie vind je hier.

Over Beit Ha'Chidush

Beit Ha’Chidush Amsterdam synagoge is een onafhankelijke modern-Joodse sjoel voor iedereen met een Joodse achtergrond, zowel van vaders- als van moederszijde.