Nieuws

Tu Bishvat viering

Vrijdagavond 10 februari is het volle maan. We vieren samen Shabbat en Tu Bishvat, het meest ecologische feest op onze kalender. We zijn dankbaar voor wat de aarde aan voedsel geeft en verdiepen ons in de Boom des Levens. Daarom vieren we het, net als de Kabbalisten, met een Seder, waarbij we eten en zingen en samen leren. Iedereen neemt wat te eten of drinken mee en inhoudelijke bijdragen zijn ook zeer welkom. Als je je opgeeft hoor je welke vruchten er nog nodig zijn.

Stuur een mail naar .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)

Wisseling van bestuursleden

Een belangrijk moment in december was de wisseling van bestuursleden tijdens de Algemene Ledenvergadering. Daniel Brecher en Alexandra Dawe verlieten het bestuur en José de Kwaadsteniet en Harry Gase kwamen het bestuur versterken.

Steven Kushner is daarnaast herkozen voor een tweede termijn. Daniel heeft de afgelopen roerige jaren heel erg veel werk verzet als voorzitter van BHC, aanvankelijk in een twee-mans bestuur samen met Barbara Swarthout. Alexandra heeft zich de afgelopen drie jaar ingezet voor onder andere de organisatie van Ledor Wador. Daniel en Alexandra worden heel hartelijk bedankt voor al hun inspanningen.

De twee nieuwe bestuursleden zijn intussen begonnen met het verkennen van hun nieuwe werkterrein. Het bestuur bestaat daarmee nu, naast Harry en José, uit Harald van Perlstein, Steven Kushner en Esther van de Vosse. De taken van Daniel als voorzitter zijn overgedragen aan Esther, die voorlopig ook secretaris blijft.

Beit Ha’Chidush accepteert Bitcoin

Beit Ha'Chidush is de enige Joodse Gemeente in de wereld die Bitcoin accepteert!

Beit Ha'Chidush accepteert donaties in Bitcoin cryptovaluta. We doen dit om een betere aansluiting met onze donateurs te hebben, en om onze taak als modern-progressieve joodse gemeente invulling te geven.

Voor zover wij weten is Beit Ha'Chidush de enige Joodse Gemeente in de wereld die Bitcoin accepteert.

Als u wilt een donatie overmaken, dat kan via ons BTC adres: 1GgJeGZSNQWjS95jRJYLFGqa2AWHssygop

Over Beit Ha'Chidush

Beit Ha’Chidush Amsterdam synagoge is een onafhankelijke modern-Joodse sjoel voor iedereen met een Joodse achtergrond, zowel van vaders- als van moederszijde.